Krajinski park in živalski svet

Narava in mi

Krajinski park “Mariborsko jezero”

Mariborsko jezero z okolico je pomembno rekreacijsko in naravovarstveno območje. Z zajezitvijo reke Drave ob gradnji HE Mariborski otok je nastalo akumulacijsko jezero dolžine 15,5 km. S svojo krajinsko podobo, gozdovi , ki ga obrobljajo na desnem bregu , ter nastajajočimi obvodnimi biotopi in plitvinami je tudi naravovarstveno pomembno območje .Področje trajno ščiti več varovalnih pasov, od katerih sta najpomembnejša KRAJINSKI PARK Mariborsko jezero in NATURA 2000, katerih glavni cilj je ohraniti naravo in biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove.

Posestvo Drava Center so naravna vrata v Krajinski park in prijazen dostop do reke Drave.

Projekt Drava Center smo tesno povezali z naravo, ki nas obdaja. Zavedamo se, da je to najpomembnejša vrednota za prihodnost:

  • Gradimo trajnostno, z lesom kostanja iz našega gozda in dravskih kamnov prodnikov. Imamo sončno elektrarno, biološko čistilno napravo, ogrevamo se na lesno biomaso in recikliramo vodo. V veliki meri vršimo re-uporabo materialov – verjamemo, da kar funkcionira 70 let bo s pravilnim vzdrževanjem funkcioniralo še nadaljnih 70 let.Nove vsebine, ki jih vstavljamo v prostor, povežemo na naravi prijazen način.

  • V prostor vključujemo živalske prebivalce. Tako smo z našim Društvom Ponirek izdelali plavajoče otočke, na katerih gnezdijo labodi in race, lovijo vodomci, čaplje, kačji pastirji in kormorani, ribe, raki in školjke pa najdejo varno zavetje. Vsakih nekaj časa pokaže svojo prisotnost tudi bober. 

  • Premikamo se na naravi prijazen način. Krajinski park je možno raziskovati s plovili na pogon vetra, lastnih mišic ali ob pomoči elektro motorja. Do nas se lahko pride po Dravski kolesarski poti, ki nas iz 5 km oddaljenega centra Maribora pripelje po lepi in sproščujoči obvodni in gozdni poti. 

  • Vsebine, ki jih ponujamo, skrbijo za zdrav način življenja. Gostinsko ponudbo v veliki meri vežemo na sezonske elemente in kvalitetne izdelke. Športno-rekreacijska ponudba je zastavljena, da krepi avtoimunost ljudi, hkrati pa krepi njihovo socialno noto. Pa najsi gre za otroško igro, skupinske športe, preprosto druženje ali organizirane dogodke nas vodi moto “Zdrav duh in zdravo telo”.