Kolofon

Vsebina spletne strani se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: JUNIJ 2021
Naročnik: Irena Rojs s.p.

Izvajalec: MARKETINGO, Alexander Brane Pavlinek s.p. – www.marketingo.si
Fotografije: Irena Rojs, Borut Rojs, Bina Sabina, Erich Reisinger, Matic Dolinar, Karmen Razlag

Pravno obvestilo

Spletna stran www.dravacenter.si vsebuje informacije za splošne informativne in reklamne namene. Vsebina teh spletnih strani je last podjetja Irena Rojs s.p. ter tako avtorskopravno zaščitena. Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje ipd. vsebine teh spletnih strani. Niti Irena Rojs s.p. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem teh spletnih strani ter informacijami, objavljenimi na njih. Irena Rojs s.p.. si pridržuje pravico do spremembe teh spletnih strani.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani podjetje Irena Rojs s.p.. ne odgovarja.